Reference

   
 
 
 

Spolupráce společnosti PGM s Mgr. Janem Zieglerem

Mgr. Jan Ziegler byl spolupracovníkem agentury PGM v Českých Budějovicích, kde zajišťoval mediální podporu společnosti A.S.A. Spolupráce s ním byla na velmi dobré úrovni. Jmenovaný se vytrvale a úspěšně staral o dobré jméno firmy A.S.A. ve veřejnosti. Kromě zajištění publikování tiskových zpráv z pražské centrály přicházel i s vlastními návrhy na medializaci událostí, které byly  společnosti A.S.A. ku prospěchu a rovněž připravoval  zdařilé reakce na mediální útoky. Jeho nápady se dařilo prosazovat ve sdělovacích prostředcích.

Mikoláš Černý - jednatel společnosti

P.G. Management, s.r.o.

Rašínovo nábřeží 68

120 00 Praha 2

Telefon: 224 916 850, 224 922 338, 224 923 825,

e-mail: mikolas.cerny@pgm.cz

 

Hodnocení Mgr. Jana Zieglera

Mgr. Jan Ziegler se v roce 2006 podílel na mém znovuzvolení do Senátu. Iniciativně přicházel s nápady, jak reagovat na kampaně protivníků, dále připravoval do médií různé materiály, které byly pro mě příznivé, pomohly mně naklonit si veřejnost a zvítězit ve volbách. I po volbách pro mě pan Ziegler zdařile připravoval písemnosti určené k publikování ve sdělovacích prostředcích.

PhDr. Jiří Pospíšil,

bývalý senátor (ODS),

e-mail: jura@seznam.cz

České Budějovice  

 
VĚC: reference – Jan Ziegler
 
Jan Ziegler mne jako svého bývalého nadřízeného požádal o reference, proto tak tímto dopisem s potěšením činím.
S Janem Zieglerem jsem spolupracoval několik let v redakci deníku Mladá fronta DNES. Od začátku roku 2003 do konce roku 2005 jsem byl jeho nadřízeným. V této době jsem byl vedoucím pražské regionální redakce MF DNES. Jan Ziegler v této redakci pracoval jako redaktor/reportér.
Odpovědně mohu říci, že Jan Ziegler je pracovitý, ochotný, iniciativní a loajální člověk. Vždy se zhostil všech úkolů, které mu byly zadány. Zároveň přicházel s vlastními nápady. I díky němu získala redakce řadu originálních a zajímavých témat.
V době naší spolupráce se Jan Ziegler soustředil především na témata týkající se dopravní problematiky. Často publikoval také rozsáhlejší materiály o historických tématech či komentáře k aktuálním událostem.
Na základě svých zkušeností ze zmíněného období mohu spolupráci s Janem Zieglerem doporučit.
 
Hanuš Hanslík
redaktor TV NOVA
hanus.hanslik@nova.cz
mobil: 605 281 424
 

Reference Jan Ziegler

S Mgr. Janem Zieglerem spolupracuji již delší dobu. Aktivně se podílel na mých úspěšných kampaních před komunálními volbami v letech 2010 a 2014. Rovněž v době mého působení na hornoplanské radnici pro mě připravuje nejrůznější vyjádření, reakce, komentáře atd., které se mu daří prosazovat v médiích.

 

Jiří Hůlka,

starosta Horní Planá

starosta@horniplana.cz