Služby

 

Práce s médii    

Speciální PR akce

Interní komunikace

tiskové zprávy

semináře, sympozia, konference

firemní materiály

tiskové konference

společenské akce

tiskové materiály

informační cesty
pro novináře

veletrhy, výstavy

propagační materiály

neformální setkání
s redaktory

 

vydavání firemních časopisů

zajišťování publikování
materiálů v celostátních 
i regionálních médiích
a na sociálních sítích
(autorské, redakční články)

 

firemní akce

krizová komunikace

 

 

mediální analýzy